Voor het gebruiken van beschermende kleding gelden verschillende Europese regels. Deze zijn vaak niet bij iedereen bekend. Dit artikel zet deze regelgeving op een rij en gaat in op wie waarvoor verantwoordelijk is.

 

Richtlijn 89/686/EEG opgesteld door de Europese Unie
Deze richtlijn is opgesteld voor producenten van beschermende kleding en omschrijft hun verplichtingen. Producenten moet aantonen dat hun geproduceerde kleding voldoet aan de gezondheids- en veiligheidsregels die in deze richtlijn omschreven zijn. Dit wordt gedaan door middel van een certificering van de kleding volgens Europese normen. Producenten moeten daarnaast een handleiding opstellen waarin precies staat uitgelegd waar de kleding tegen beschermt en wat de regels zijn voor gebruik, onderhoud en wassen.

 

Richtlijn 89/391/EEG en 89/656/EEG opgesteld door de Europese Unie
Deze richtlijn is opgesteld voor werkgevers waarvan de werknemers gebruikmaken van beschermende kleding en omschrijft hun verplichtingen. Werkgever moeten er voor zorgen dat de kleding minimaal voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsregels die in deze richtlijn omschreven staan. De werkgever is verantwoordelijk voor de juiste keuze van de beschermende kleding, maar ook voor het juiste gebruik van de kleding, onderhoud en reiniging.

 

Aandachtspunten
In de praktijk blijkt dat de keuze van de kleding veel aandacht krijgt, maar dat dit vervolgens verwatert als het aankomt op gebruik, onderhoud en reiniging. Als de kleding op onjuiste wijze wordt gebruikt, onderhouden of gereinigd neemt de beschermende factor van de kleding af. Daarom is het belangrijk dat de werkgever hiervan op de hoogte is.

 

Bij het onderhouden en reiniging van de beschermende kleding is het noodzakelijk dat de werkgever rekening houdt met de volgende vragen:
1. Worden vlekken en vuil verwijderd zonder de beschermende factor te verminderen?
2. Wordt de reiniging en onderhoud zo uitgevoerd dat de kwaliteit behouden wordt?
3. Is de beschermende factor van de gebruikte kleding nog afdoende?
4. Is het in contact komen van donkere kleuren op lichtere kleuren textiel en kleurvermindering te vermijden?
5. Wanneer is de levensduur van de kleding voorbij en wanneer is vervanging noodzakelijk?

 

Wasserij
Voor een werkgever is het lastig om aan alle regelgeving te voldoen. Daarom wordt er vaak een professionele wasserij, zoals Berendsen, ingeschakeld dat gespecialiseerd is in de reiniging en onderhoud van beschermende kleding. Zij kunnen vlekken en vuil verwijderen zonder de beschermende factor aan te tasten. Het is overigens ook mogelijk de beschermende kleding te huren bij Berendsen. Hierbij wordt zowel het reinigen als het onderhoud gedaan.