Deze site is een initiatief van Digibewust.
Digibewust wil het veilig en verantwoord gebruik van internet en van computer, mobiele telefoons en andere digitale middelen stimuleren. Digibewust is onderdeel van het programma Digivaardig & Digiveilig dat een samenwerkingsverband is tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Dit programma wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Europese Commissie en diverse bedrijven (KPN, UPC, NVB, IBM, SIDN en Ziggo, CA-ICT) en wordt uitgevoerd door ECP | Platform voor de Informatiesamenleving (www.ecp.nl).
Wilt u meer weten over Digibewust en het publiekprivate programma Digivaardig & Digiveilig? Ga dan naar de website www.digivaardigdigiveilig.nl.

 

 

Meer informatie: Digibewust