Ontwikkelingen op jouw perceel zijn vaak een goed teken. Of je het nu hebt over het uitbreiden van een bestaand bedrijfspand of gehele nieuwbouw. Ook veranderingen binnen het perceel zoals het wijzigen van de huidige exploitatie is een teken van ontwikkeling. Echter zijn de meeste vormen van ontwikkelingen vaak in strijd met het huidige bestemmingsplan. Hoe weet je dan voordat je de procedure ingaat of jouw project haalbaar is? Wij leggen het je uit in deze blog!

 

Kans van slagen

 

Zoals je vast al weet hebben projecten een hoge of lage kans van slagen. De haalbaarheid wordt vaak bepaald door diverse factoren. Hierbij kan je denken aan de wet- en regelgeving maar ook milieu, de directe omgeving, bodem, belanghebbenden en andere factoren spelen een rol.

 

Om maar meteen met een voorbeeld te starten is het realiseren van alleen een woonbestemming op een industrieterrein niet heel erg haalbaar. Dan kan je beter gaan voor een gemengde bestemming met wonen én bedrijvigheid. Dat is dan alweer een stuk realistischer en zeker haalbaar.

 

Ook kan het zijn dat je nieuwbouw of een aanbouw wilt realiseren dat in strijd is met het bestemmingsplan. Dan is het maar net gekeken naar de locatie en omgeving in hoeverre dat een grote of kleine kans van slagen heeft. Betreft het een  te slopen monumentaal pand op archeologisch waardevolle grond voor nieuwbouw dan is het minder haalbaar dan een nieuwbouwproject op een oud bedrijventerrein of ter vervanging van bestaande woningen.

 

Zodoende moet je dus kunnen aantonen waarom jouw plan haalbaar is. En juist hier komt de expertise van een adviesbureau ruimtelijke ordening goed van pas. Zij brengen de haalbaarheid voor jou in kaart alvorens je de officiële procedure begint van bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging of afwijkende omgevingsvergunning. Zij houden rekening met vele factoren en kunnen zodoende een objectief advies geven over de haalbaarheid van jouw project.

 

Zo weet je in een vroeg stadium wat je te doen staat.

 

Conclusie

 

De haalbaarheid van een project hangt af van veel factoren. Factoren die veelal alleen afgewogen kunnen worden door mensen binnen het vakgebied om zo te komen tot een objectieve haalbaarheidsanalyse en vervolgadvies. Een analyse is zeer belangrijk om te doen zodat je weet of je wel of niet je tijd en geld in het project wilt steken.

 

Blijkt bijvoorbeeld uit de analyse dat de gemeente medewerking wenst te verlenen aan jouw project? Dan kan je de procedure van een bestemmingswijziging gaan starten. Blijkt dat je jouw pijlen beter op een alternatieve oplossing kan richten dat aangedragen wordt in het advies? Dan kan je je daar mee bezighouden mee verdergaan. Zo voorkom je patstellingen met gemeenten en dat je energie steekt in de verkeerde dingen.