Helaas heeft vrijwel elke woningbezitter wel eens te maken gehad met een lekkage in het dak. Vaak treedt het voor je gevoel plots op wanneer het net niet uitkomt. Door de aard van de lekkage wordt de lekkage vaak pas opgemerkt bij een hevige stortbui; niet een moment waarop je graag het dak op klimt om tot een nadere inspectie over te gaan.

 

Wat is er loos?

Allereerst is het belangrijk om uit te vinden wat precies het probleem is. Als je een plat dak hebt, is de kans groot dat de dakbedekking niet meer helemaal in orde is, waardoor er water de woning binnen kan komen. Heb je een pannendak? Dan is de kans groot dat er een of meerdere pannen van het dak af zijn gewaaid of niet goed meer liggen.

 

Preventief onderhoud

Helaas is niet elke lekkage in het dak goed te verhelpen. Een groot aantal lekkages zijn dat echter wel! Je kunt veel lekkages in het dak voorkomen door preventief onderhoud tijdig te laten uitvoeren. Schakel eens in het jaar een dakdekker in om het dak te inspecteren. Voor veel mensen lijkt dit een onnodige extra kostenpost, maar een tijdige ontdekking van het lek kan veel geld besparen wanneer een kwetsbaarheid kan worden ontdekt alvorens het een lek wordt. Bovendien kun je door inspecties een beeld krijgen van de verwachte resterende levensduur van het dak, zodat je de financiële plannen hierop kunt aanpassen.

 

Werk veilig!

Tenslotte is het zeer belangrijk om veilig te werk te gaan bij een daklekkage. Wanneer je het dak op wil, is het vaak verstandiger om een Betrouwbare partij uit Amersfoort in te schakelen. Elk jaar overlijden er meerdere mensen die zonder voorzorgsmaatregelen het dak op klimmen. Een dakdekker weet hoe hij met bepaalde situaties om dient te gaan, waardoor hij het lek veilig kan verhelpen.