OUDERS & COO is de landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggenschapsraden (MR) in het protestants-christelijk en oecumenisch onderwijs. Wij zetten ons in voor alle ouders met kinderen in het primair en voortgezet onderwijs en in de kinderopvang. Ons hoofddoel is het stimuleren van een goede samenwerking tussen school en thuis, in het belang van de kinderen!

Manifest ouderbetrokkenheid

Alle landelijke (ouder)organisaties voor het onderwijs, waaronder OUDERS & COO, hebben hun handtekening gezet onder het ‘Manifest Ouderbetrokkenheid’. Daarmee hebben ze toegezegd zich in te zetten voor het versterken van ouderparticipatie op scholen. Hier kunt u dit Manifest bekijken.

 

Wat doen wij?

Of het nou gaat om faalangst, huiswerk- of spijbelbeleid, maatschappelijke stages, verantwoord mediagebruik, een verkeersveilige schoolomgeving of een goed geregelde overblijf… OUDERS & COO zet zich in om samen met ouders en scholen elk kind het beste te bieden qua opvoeding en onderwijs.

 

OUDERS & COO:

● adviseert en ondersteunt ouders, ouderraden en medezeggenschapsraden

● zet zich in voor een optimale samenwerking tussen school en thuis

● maakt zich sterk voor een goede kwaliteit en sfeer op school

● bestrijdt pesten, faalangst en geweld in het onderwijs

● voert actie voor lage onderwijskosten

● biedt informatie en tips voor de (geloofs)opvoeding

● ondersteunt en schoolt ouder- en medezeggenschapsraden

● ondersteunt en schoolt overblijfkrachten

● organiseert trainingen en workshops over ouderbetrokkenheid en

medezeggenschap

● verzorgt boeiende ouderavonden over actuele onderwijs- en opvoedthema’s

● bemiddelt bij conflicten tussen ouders en school

● biedt leuke en informatieve magazines, brochures en folders voor ouders

● voert overleg met de overheid

● behartigt ouderbelangen

● zet zich in voor een sterke profilering en positie van het christelijk

onderwijs.

 

 

Meer informatie

Website: www.ouders.net