Een ongeval komt altijd ongelegen en brengt vaak veel emoties met zich. Bovendien kunt u verzeild raken in een ingewikkelde verzekeringskwestie.

Veel ongevalsslachtoffers hebben een behoefte aan informatie over aansprakelijkheid, letselschaderegeling en hun letsel. In de praktijk blijken slachtoffers van een ongeval -welke juist het middelpunt van het proces behoren zijn- slecht ingelicht over de procedure, duur, gevolgen en de mogelijkheden.

Hieraan wordt invulling gegeven door Steunpunt Letselschade.

 

Voor wie?

Allereerst adviseert Steunpunt Letselschade slachtoffers die zelf letsel hebben opgelopen. Maar als naaste/familielid of nabestaanden van een gedupeerde, krijgt u natuurlijk te maken met de gevolgen. Graag helpen wij u verder.

De voorlichting is vrijblijvend en kosteloos! Dus belt u gerust.

 

Whiplash letselschade

Hoewel de term whiplash het laatste decennium lijkt te zijn geïntroduceerd werd door dr. Crowe in 1928 de ‘slingerbeweging’ van het hoofd ten opzichte van de romp als gevolg van een kop-staart aanrijding al hiermee beschreven. Het woord ‘whiplash’ lijkt de laatste jaren wel een ruime betekenis te hebben gekregen. Hoe dan ook, dat een whiplash letselschade kan veroorzaken is inmiddels duidelijk.

Letselschade: whiplash en schadevergoeding

De hoogte van de Letselschade bij een whiplash kan uiteenlopen afhankelijk van de klachten, beperkingen en de persoonlijke situatie. Omdat whiplash tot letselschade kan leiden, komt u mogelijk in aanmerking voor een schadevergoeding. Steunpunt Letselschade raadt u aan om hiervoor het advies en de hulp van experts in te roepen.

 

Hersenletsel

Hersenletsel is een benaming die meestal wordt onderscheiden in hersenschudding en hersenkneuzing. De aard en de ernst van de klachten lopen erg uiteen.

De site biedt een handvat aan (verkeers)slachtoffers met de medische diagnose contusio cerebri of commotio ceribri en aan hun naasten.

Er wordt niet nagestreefd hersenletsel vanuit medisch oogpunt te beschrijven, wel passeren enkele praktische de revue die in een letselschadeprocedure aan de orde kunnen komen danwel waar uzelf tegen aanloopt.

Voor een specifieke situatie raden wij u aan telefonisch contact met ons op te nemen.

 

Letsel bij kinderen

Hoewel de letselschaderegeling bij kinderen een bijzondere positie inneemt, blijft het uitgangspunt de situatie met en zonder ongeval.

Echter kinderen zijn volop in ontwikkeling, hebben een beter herstel- en aanpassingsvermogen maar zijn aan de andere kant ook kwetsbaarder. Kinderen hebben nog geen uitgebreid verleden waarop kan worden gesteund of aan gerefereerd. Allle inschatting zijn dus gebaseerd op omliggende factoren of de beperkte informatie die wel voor handen is.

Het proces bij kinderen met blijvende gevolgen is veelal een lang proces, waarbij het nog al eens voorkomt dat de afwikkeling pas tot stand komt na het bereiken van de 18 jarige leeftijd.

Mocht u na het lezen van de verschillende onderwerpen nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

 

Lees ook: Kinderen en hersenletsel

 

Overlijdensschade

Wanneer een dierbare ten gevolge van een ongeval overlijdt is de overlijdensschaderegeling niet het eerste waaraan u denkt, toch kunt u er mee te maken krijgen.

Het is goed om te weten dat de overlijdensschaderegeling een bijzondere positie inneemt ten opzichte van letselschaderegeling. Overlijdensschaderegeling behoeft een geheel andere aanpak en is een specialisme op zich.

Men zou verwachten dat er veel overeenkomsten zijn met letselschaderegeling, dit is echter niet het geval.

 

 

Meer informatie: Steunpunt Letselschade