Als je als bedrijf een uitstaande rekening hebt dat maar niet betaald wordt is een incassodienst inschakelen een handige manier om alsnog je geld te krijgen. Het wordt dan moeilijk om het juiste incassobureau te vinden dat werkt.

 

Incassobureaus kunnen ingezet worden als de normale communicatie naar de wanbetaler niet werkt als eerste stap naar het realiseren voor het betaald krijgen van een uitstaande rekening. Deze manier van incasso wordt gedaan om geen juridisch traject in te hoeven gaan wat veel tijd en geld kan kosten. Maar helaas werkt een incassobureau niet altijd.

 

Incasso

Incassobureaus zijn gespecialiseerd in het communiceren met de klant die nog steeds niet betaald heeft. Maar omdat incassobureaus geen rechterlijke instantie zijn hebben zij geen macht om welke andere pressiemiddel in te zetten dan hetzelfde recht wat het bedrijf heeft dat de incassodienst inschakelt.

 

Een incassobureau hoeft niet te voldoen aan bepaalde certificering en zodoende kan iedereen een incassobureau starten. Hierdoor komt het voor dat er malafide incasso praktijken bestaan die op intimidatie hun werk uitvoeren en niet de wettelijke weg volgen. Dit geeft de naam incassobureau al snel een slechte naam. Hierdoor wordt moeilijk voor een bedrijf om het juiste incassobureau te vinden.

 

Een goed incassobureau kun je vinden door een onderzoek in te stellen. Hiermee kom je te weten welk incassobureau het beste bij je past en of deze betrouwbaar is en de juiste handelswijzen erop nahoudt.

 

NVIO

Een stukje betrouwbaarheid kun je vinden bij incassobureaus die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso ondernemingen. Een bureau dat lid is van deze branchevereniging moet aan eisen voldoen betreffende:

  • de organisatie & bedrijfsvoering; de continuïteit; de kwaliteit van het management; registratie; naleving van de privacywetgeving; klachtenprocedure;
  • een zorgvuldige benadering van debiteuren; correct en transparant; naleving van een gedragscode voor debiteurenbezoekers; maximaal door te rekenen kosten (WIK);
  • de relatie en afspraken met de opdrachtgever; overeenkomsten; rapportages; afdracht van gelden; algemene incassovoorwaarden;
  • bescherming van de gelden van opdrachtgevers door een Stichting Derdengelden.

 

Handelswijze

Veel incassobureaus komen slecht in het nieuws omdat zijn een verkeerde werkwijze erop nahouden. Het is daarom van belang om te weten wat de werkwijze van een bepaald bureau is. Vraag daarom naar een voorbeeldcase van een bureau dat je wilt onderzoeken. Op deze manier krijg je inzage in hun manier van werken en wat de eventuele slagingskans is.