Teambuilding wordt vaak door bedrijven, organisaties en instellingen ingezet om bijvoorbeeld de samenwerking binnen een groep collega’s te verbeteren. Teambuilding activiteiten kunnen dan ook veel bijdragen aan de sfeer op de werkvloer, de productiviteit van een team en de verhoudingen onderling. Meer over deze voordelen lees je in dit artikel, maar allereerst iets meer over teambuilding zelf.

 

Wat is teambuilding?
Misschien gaan je gedachten bij dit woord meteen naar bosrijk gebied, waar een groep collega’s een sportieve opdracht tot een succesvol einde moeten brengen. Het klopt zeker dat sportieve activiteiten in de buitenlucht vaak deel uit maken van teambuilding. Daarnaast zijn ook mentale elementen zoals het gezamenlijk oplossen van puzzels en vraagstukken onderdeel van teambuilding. In teamopdrachten komen diverse aspecten – denk aan planning, probleemoplossing en communicatie – samen die van een groep een sterke samenwerking vragen. Het doel van teambuilding is dan ook meestal om onderlinge samenwerking te bevorderen en meer vertrouwen en verbondenheid binnen een groep te creëren.

 

Versterk communicatie
Het belang van heldere en goede communicatie binnen een team kan niet genoeg benadrukt worden. Communicatie heeft niet alleen een sterk effect op de productiviteit binnen een bedrijf maar zeker ook op de onderlinge verhoudingen tussen collega’s.  Ontstaan er in een team regelmatig misverstanden? Een teambuilding coach kan hierin vaak inzicht bieden. Met behulp van activiteiten kan een coach laten zien hoe de communicatie binnen een team verloopt en waar ruis ontstaat. Hierbij is naast verbale communicatie ook oog voor non-verbale signalen. Vervolgens kunnen teambuilding activiteiten ingezet worden om oude communicatiepatronen te doorbreken.

 

Schep vertrouwen
Daarnaast zorgen teambuilding activiteiten ervoor dat collega’s samen nieuwe dingen ervaren en leren. Dit alleen al kan verbondenheid scheppen. Teambuilding zorgt er verder voor dat collega’s elkaar op een andere manier leren kennen. Tijdens de opdrachten komen kwaliteiten naar voren maar kunnen ook angsten de kop op steken. Om deze samen te overwinnen is vertrouwen in elkaar nodig en dit kan leiden tot een verdieping van onderlinge relaties. Binnen een organisatie kan dit resulteren in een hechter team en een sterkere samenwerking.

 

Verbeter prestaties
Een teambuilding coach kan voor een groep collega’s een positieve verandering op de werkvloer teweegbrengen. Coaching hoeft echter niet alleen te gelden voor de medewerkers. Zo is er eveneens management coaching. In deze coaching trajecten wordt bijvoorbeeld gewerkt aan leiderschapskwaliteiten en aan de communicatie richting medewerkers. Zo kunnen verschillende coaching trajecten organisatie breed bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en de verbetering van gezamenlijke prestaties.