Op de werkvloer kan van alles misgaan. Een medewerker verstapt zich bij het lappen van de ramen en valt van een trap. Of een bezoeker voelt zich niet goed en wordt onwel. Daarnaast bestaat er een risico op het uitbreken van brand en de noodzaak tot evacuatie. In deze gevallen zal een BHV’er (bedrijfshulpverlener) in actie komen om eerste hulp te bieden of om mensen in veiligheid te brengen.

 

Wat houdt BHV in?
BHV betekent ‘bedrijfshulpverlening’. Vanuit de Arbowetgeving worden bedrijven met medewerkers verplicht om zorg te dragen voor een goede bedrijfshulpverlening. Daarom moeten er altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn. Dit zijn werknemers die er specifiek voor opgeleid zijn om bij ongelukken en calamiteiten hulp te kunnen bieden aan werknemers en andere personen binnen een bedrijf. Het aantal BHV’ers dat per bedrijf aanwezig moet zijn is afhankelijk van verschillende factoren. Enkele van deze factoren zijn de grootte van een bedrijfslocatie, de ligging ervan, het aantal medewerkers en bezoekers en de risico’s op locatie.

 

Hoe word je BHV’er?
Om BHV’er te worden volg je een BHV cursus. Een BHV’er is niet hetzelfde als een EHBO’er. Heb je dus een EHBO-diploma dan mag je jezelf nog geen BHV’er noemen. Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen vormt een onderdeel van een BHV cursus. Daarnaast moet je als BHV’er ook kunnen handelen bij brandbestrijding en evacuatie. Daarom leer je in een BHV cursus hoe je het een beginnende brand blust en hoe je een pand effectief ontruimt. Rond je de cursus goed af dan krijg je een BHV certificaat en kun je later een BHV herhaling volgen.

 

Hoe lang is een BHV certificaat geldig?
Wanneer je jouw BHV certificaat hebt behaald dan is deze één jaar geldig. Om de geldigheid met een jaar te verlengen moet je een BHV herhaling volgen. Deze herhaling is belangrijk juist omdat je als BHV’er meestal maar weinig in actie hoeft te komen. Gelukkig maar. Het betekent echter wel dat je opgedane kennis en vaardigheden kunnen wegzakken. Tijdens de BHV herhaling worden de taken die jij als bedrijfshulpverlener moet kunnen uitvoeren daarom opnieuw geoefend.

 

BHV cursus volgen
Je kunt een BHV cursus op verschillende manieren volgen. Zo kun je kiezen voor een cursus voor ZZP’ers of individuele werknemers. Het is echter ook mogelijk om een cursus te volgen voor groepen of een hele organisatie. BHV cursussen worden op specifieke trainingslocaties aangeboden maar er zijn ook in company mogelijkheden. Voordeel van laatstgenoemde optie is dat je dan direct op de locatie kunt oefenen waar je ook jouw opgedane vaardigheden moet inzetten op het moment dat er een calamiteit ontstaat.