U zult vast wel eens gehoord hebben van bewindvoering, maar wat is het precies?

Er zijn vier verschillende soorten te onderscheiden, zo is er bewindvoering bij:

– Beschermingsbewind

– Curatele
– Schuldsanering
– Faillissement

 

  • We lopen ze stuk voor stuk door.

 

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is, zoals het het woordt bescherming al doet vermoeden, het beschermen van een meerderjarige die geestelijk of lichamelijk niet in staat is verantwoord met vermogen om te gaan. Een rechter bepaalt wanneer dit aan de orde is en kan een bewindvoerder aanstellen.

 

Curatele

Als je onder curatele wordt gesteld gebeurt dit doorgaans bij meerderjarigen die door bijvoorbeeld een geestelijke stoornis niet in staat is verantwoordelijk om te gaan met het (eigen) vermogen. De rechter bepaalt hierbij ook de curator, of ‘verzorger’.

 

Schuldsanering

Als een bedrijf failliet gaat en nog schulden open heeft staan bij een schuldeiser, dan zijn deze schulden niet te verhalen als de eigenaar van het bedrijf niet persoonlijk aansprakelijk is. In feite blijft het verontschuldige bedrag bestaan, maar aangezien het bedrijf dat de schulden heeft failliet is, en dus niet meer bestaat, kan dat bedrag ook nergens op verhaald worden.
Anders is dit als men wel persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Dan blijft de schuld bij de persoon. Deze zal men moeten afbetalen. Als oplossing is de wet schuldsanering natuurlijke persoon ingesteld. Deze wet regelt dat, mits degene die schuld betreft ter goeder getrouw heeft gehandeld, men uit de schulden kan komen door in schuldsanering te gaan. Als de persoon in 3 jaar schuldsanering zich aan de regels heeft gehouden kan de rechtbank de persoon een schone lei geven.

 

Faillissement

Deze laatste spreekt als het ware voor zich. Een bewindvoerder zorgt er voordat de belangen van de crediteur zo veel mogelijk behartigd worden en vaak staan deze belangen haaks op de belangen van de debiteuren (diegene die nog een betaling krijgt van het failliete bedrijf).

 

Voor meer informatie over bewindvoering kunt u terecht op www.stichtingdoemeer.nl