Per gemeente verschillen de eisen of er beveiliging moet worden ingezet bij een evenement of festival. Dit hangt af van de risico’s van het evenement, afhankelijk hiervan zal een bepaald aantal beveiligers moeten worden ingezet. Bent u op zoek naar beveiligers, neem gerust contact op met beveiligingsbedrijf in Hengelo.

 

Welke werkzaamheden doet een evenementen beveiliger?

 

Bij een (groot) evenement of festival zijn er drie belangrijke taken die minimaal worden verricht door beveiligers, deze zijn, toegangscontrole, bewaken van statische posities en surveilleren.

 

Toegangscontrole,

Toegangscontrole worden uitgevoerd volgens de bezoekersvoorwaarden van een bepaald evenement, deze voorwaarden worden opgesteld door de organisatie in overleg met een beveiligingsbedrijf. Hieronder valt bijvoorbeeld de kaartcontrole en fouilleren. Dit kan ten alle tijden door de bezoeker geweigerd worden maar dan wordt hem wel de toegang tot het evenemententerrein ontzegd. Het doel hiervan is de bezoekers controleren op verboden waren zoals wapens en/of drugs.

 

Bewaken van belangrijke posities.

Dit betekent dat de beveilig constant op dezelfde posities aanwezig is, hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan de backstage ingang of een belangrijk punt. Ook worden bezoekers aangesproken die zich bevinden op de niet toegestane plekken, zoals nooduitgangen en vluchtroutes.

 

Surveilleren

De beveiliging loopt op het evenement rond om de orde te handhaven. Bezoekers die zich misdragen of overlast veroorzaken worden daarop aangesproken en eventueel de toegang tot het evenement ontzegd. Ook zorgen ze er voor dat de veiligheid van de medewerkers niet in geding komt.