Bent u particulier en bent u van plan zonnepanelen aan te schaffen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de BTW teruggave bij de Belastingdienst. Als particulier kunt u namelijk de BTW op de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen. Het is alleen niet erg eenvoudig. U dient zich namelijk aan te melden als BTW-ondernemer en u moet een BTW-aangifte doen. Zonnebtwterug.nl regelt de BTW teruggave op zonnepanelen aan de hand van een aantal stappen. We lichten de belangrijkste stappen toe.

 

Een ‘mini-energiebedrijf’ voor de teruggave van BTW

Wanneer u zonnepanelen op uw dak plaatst, wordt u daarmee een ‘mini-energiebedrijf’. U wordt beschouwd als ondernemer, omdat u via zonnepanelen stroom opwekt. Een deel van de opgewekte stroom levert u terug aan de energiemaatschappij, daarvoor krijgt u een vergoeding. Wanneer u zich als ondernemer registreert, heeft u als voordeel dat u de BTW (21%) over de zonnepanelen kunt terugvragen. U dient zich wel eerst in te schrijven bij de Belastingdienst, om in aanmerking te komen voor de BTW teruggave.

 

Geïntegreerde of niet-geïntegreerde zonnepanelen

Bij het terugvragen van de BTW over uw zonnepanelen moet u aangeven om welk type zonnepanelen het gaat. Er zit namelijk verschil tussen geïntegreerde en niet-geïntegreerde zonnepanelen bij de teruggave van BTW.

 

Geïntegreerde zonnepanelen
Vervullen uw zonnepanelen de functie van dakbedekking? Dan heeft u geïntegreerde zonnepanelen en mag u 1/3 deel terugvragen van de aan u berekende BTW. Dakbedekking wordt namelijk gezien als privégebruik en hierbij heeft u dan geen recht op aftrek van de BTW op zonnepanelen. De Belastingdienst gaat uit van 50% dakbedekking. Van de stroom afkomstig via de zonnepanelen, wordt 2/3 deel terug geleverd aan de energiemaatschappij, wat inhoudt dat u 1/3 deel (2/3 deel x 50%) van de BTW voor de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen kunt terugvragen.

 

Niet-geïntegreerde zonnepanelen
Worden uw zonnepanelen alleen gebruikt om stroom op te wekken? Dan heeft u niet-geïntegreerde zonnepanelen en mag u álle BTW terugvragen bij de Belastingdienst. Dit is dus de volledige 21% BTW die bij de aanschaf en installatie in rekening wordt gebracht. Koopt u een standaardpakket van 10 zonnepanelen van €4.700? Dan levert dit €755 op.

 

Belangrijke aandachtspunten bij de teruggave van BTW

Komt u in aanmerking voor de BTW teruggave? Zorg er dan voor dat u binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin u de panelen kocht, de BTW-aangifte doet. Ook moet u ervoor zorgen, dat de factuur van de zonnepanelen én de energierekening op dezelfde naam staan. U komt namelijk niet in aanmerking voor de teruggave van BTW als de namen niet overeenkomen. Bent u particulier en heeft u net zonnepanelen geplaatst? Dan kunt u bij ZonneBTWterug.nl de BTW teruggave zonnepanelen zelf online regelen.